Buscar:

Qui som?

Plaguisystem, sistemes en control de plagues

Plaguisystem és  l’empresa número 1 en sistemes de control de plagues. Tenim més de 30 anys d’experiència en el sector. Abarquem clients de tota la zona de les provincies de Girona i Barcelona. El nostre objectiu és aconseguir la satisfacció dels clients, oferint un excelent servei professional. Els nostres clients confien en nosaltres perquè cobrim les seves necessitats i sol.lucionem els seus problemes. Oferim els millors serveis de desratització, desinsectació i desinfecció.

Els nostres tractaments professionals contra les plagues s’adequen a les normatives sanitàries i es realitzen amb certificat oficial acreditada. Plaguisystem està autoritzada i acreditada per certificar els Plans en Control de Plagues, conforme amb la Reglamentació Tècnica Sanitària, i degudament HOMOLOGADA PER LA DIRECCIO GENERAL DE SALUT PUBLICA, DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, inscrita a el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) amb el NUM. GI0006S-SA.

L’equip de l’empresa està constituit per: Enginyer Industrial superior, Auditor i Tècnic Superior en prevenció de riscos laborals (Seguretat, Higiene Industrial i, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada), Tècnics Aplicadors de Tractaments DDD amb carnet oficial per aplicar plaguicides d’ús ambiental i en la Indústria Alimentària (IFR, BRC), Auditor Intern en Gestió Mediambiental i Tècnic en control de qualitat.

El nostre PERSONAL compta amb la formació técnica requerida PER L’APLICACIÓ DELS TRACTAMENTS: Carnet Nivell QUALIFICAT de responsable i Nivell BÀSIC de el personal auxiliar, per aplicar Tractaments DDD amb plaguicides d’ús ambiental i en la Indústria Alimentària HOMOLOGAT PEL DEPARTAMENT DE Sanitat i Seguretat SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA; així com disposar dels mitjans materials necessaris per al bon desenvolupament de la seva tasca.

Els certificats i estudis técnics estan avalats pel nostre personal professional:

  • Enginyer Industrial superior col·legiat
  • Tècnic superior en prevenció de riscos laborals (Seguretat, Higiene Industrial i, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada).

Video de presentació Plaguisystem