Buscar:

Un cop considerades les mesures preventives i mesures correctores (sanejament, barreres físiques, millora d’hàbits), es programa la desinsectació.
La tècnica a emprar dependrà de l’espècie d’insecte a tractar:

 1. Els INSECTES provenen d’origen de l’exterior de les instal·lacions afectades, per tant primer s’aplica una BARRERA PERIMETRAL EXTERIOR DE PROTECCION, per controlar la plaga abans que envaeixi l’interior; com a mesura curativa matar insectes d’origen.
 2. Com a segona mesura, s’aplica també si fos necessari un tractament en el INTERIOR de les instal·lacions. Com a acció curativa matar insectes que ja provoquen infestació.
 3. Es programa una MANTENIMENT PREVENTIU.

Insectes rastrers:

 • Eliminar formigues (Linepithema humile)
 • Eliminar paneroles (Blatta germanica, Blata orientalis, Blata americana)
 • Eliminar escarabats mesquins
 • Eliminar cuc negre Milpeus INSECTES hematòfags
 • Eliminar puces (de el gos, de l’gat o de l’home)
 • Eliminar xinxes (Cemex lectularius)
 • Eliminar paparres (Argasidae o Ixodidae)

TRACTAMENTS

La tècnica a aplicar depèn de el tipus de l’insecte i zona a tractar, per la qual cosa s’estudia cada cas i es té en compte la normativa corresponent.

UTILITZEM MÈTODES D’ULTIMA GENERACIÓ:

Aplicació de GEL SENSE TERMINI DE SEGURETAT, SENSE OLOR I INOCUO:

 • Nebulització, atomització, Fumigació.
 • TRAMPES DE FEROMONES, NO CONTÉ INSECTICIDAS, INNÒCUES, que atreuen al seu interior a l’insecte, que queda enganxat.

 

Aplicació de trampa contra cucs al bany.
Aplicació de gel contra formigues al bany.