Buscar:

 

Tractament contra RATA I Tractament contra RATOLI.

Realitzem la desratització amb el següent mètode:

 

• PLA DE RECOMANACIONS DE BARRERES FÍSIQUES I DE SANEJAMENT – Els ROSEGADORS provenen de l’exterior de les instal·lacions afectades, per tant, primer s’efectua aquest pla, a fi d’evitar les condicions causants de la presència de rosegadors i l’entrada a les instal·lacions.

 

• Com a segona mesura es dissenya el TRACTAMENT d’aplicació de formulacions raticides. Es comença per una BARRERA PERIMETRAL EXTERIOR DE PROTECCIÓ.

 

• Posteriorment s’aplica un tractament a  l’INTERIOR de les instal·lacions.

• Es programa l’aplicació corresponent:

  • TRACTAMENT CORRECTIU
  • MANTENIMENT PREVENTIU

• També es fan servir formulacions raticides anticoagulants.

• On sigui necessari, el raticida serà col·locat en menjadors PORTACEB ESPECIFÍQUES, de seguretat o d’Alta Seguretat, ja senyalitzades i tancades, evitant així que la formulació pugui ser transportada pel rosegador o dispersar.

• Les formulacions raticides a usar estan autoritzades pel Ministeri de Sanitat pel seu ús en locals d’alimentació o on es treballa o viu.

 

 

 

• Les formulacions a emprar Contenen «Bitrex». De gust dissuasori, de manera que evita la ingestió accidental de persones o animals domèstics.