Buscar:

 

Un cop considerades les Mesures preventives i mesures correctores (sanejament, barreres físiques, millora d’hàbits), es programa la desinsectació.

 

La tècnica a emprar dependrà de l’espècie d’insecte a tractar:

 

INSECTES RASTRERS:

 

 • Tractament contra Formigues (Linepithema humile)
 • Tractament contra Paneroles (Blatta germanica, Blata orientalis, Blata americana)
 • Tractament contra Escarabats mesquins
 • Tractament contra Cuc negre Milpeus Classe Diplopoda

 

INSECTES HEMATÒFAGS:

 

 • Tractament contra Puces (de el gos, de l’gat o de l’home)
 • Tractament contra Xinxes (Cemex lectularius)
 • Tractament contra Paparres (Argasidae o Ixodidae)

 

INSECTES VOLADORS:

 

 • Tractament contra Mosques (domestica, drosophila, blau, …)
 • Tractament contra Vespes (Paravespula spp.)
 • Tractament contra Escarabats voladors
 • Tractament contra Arnes (de farina, cereals, …)
 • Tractament contra Mosquits

 

 

El cicle evolutiu dels insectes es desenvolupa durant la primavera a la tardor, en condicions favorables de temperatura; penetren cap a les construccions a la recerca d’aliment, humitat i temperatura temperada. S’alimenten de proteïnes i lípids; PODEN TRANSMETRE gèrmens patògens.

 

 

TRACTAMENT:

• Els INSECTES provenen d’origen de l’exterior de les instal·lacions afectades, per tant, primer s’aplica una BARRERA PERIMETRAL EXTERIOR DE PROTECCIÓ per controlar la plaga abans que envaeixi l’interior.

• Com a segona mesura, s’aplica també si fos necessari un tractament en el INTERIOR de les instal·lacions.

• Es programa una MANTENIMENT PREVENTIU estudiant les èpoques de reproducció dels INSECTES i les seves tendències d’invasió a interiors, de manera que els tractaments s’apliquin ABANS que succeeixin aquestes activitats.

Insectes rastrers I hematòfags:

La tècnica a aplicar depèn de el tipus d’insecte a tractar, per la qual cosa s’estudia amb deteniment cada cas.

• A l’exterior dels accessos de les naus i en la riba perimetral exterior dels edificis, la plaga és tractada mitjançant la tècnica de Tractament Dirigit per Aspersió, actuant en els llocs on solen passar.

 

ZONES INTERIORS:

 

Mitjançant tractament dirigit puntual per aplicació de la tècnica necessària:

 

 • Pinzellat de superfícies, aspersió, aplicació de GEL SENSE TERMINI DE SEGURETAT.
 • Nebulització, atomització, Fumigació.
 • Mitjançant l’ús d’TRAMPES DE FEROMONES, que atreuen al seu interior a l’insecte, que queda enganxat. El parany és innòcua, i no conté insecticides. El parany va col·locada dins d’un porta trampes específic que la protegeix d’agents externs i l’aïlla del personal del centre de treball.

Insectes Voladors

• MATA INSECTES ELÈCTRICS: Els equips d’eliminació d’insectes voladors estan situats estratègicament a cada moll i accés a zones crítiques. Els aparells ofereixen PROTECCIÓ LES 24 HRS del dia.

L’insecte volador és atret per la llum ultraviolada d’alta eficiència cap a l’aparell, cap a la reixeta electrocutadora o al parany adhesiva on queden enganxats.

Recomanem l’ús d’aparells de placa adhesiva ja que són mes higiènics i efectius, a més, la placa adhesiva conté FEROMONES amb la qual cosa s’incrementa el poder d’atracció de l’insecte. La llum generada pel fluorescent és innòcua per a l’ésser humà. Els aparells compleixen amb les normes d’estàndard europees vigents. Per ampliar més aquest apartat ves a la secció «d’insectes».