Buscar:

Documentació necessària per al Pla de Control de Plagues.

La nostra METODOLOGIA:

 • INSPECCIÓ inicial:
 • Es determinen les condicions i situació en què es troba l’empresa respecte a el control de plagues.
 • Programa personalitzat de control de plagues: PLA D’ACTUACIÓ
 • Identificació de les VIES D’ACCÉS
 • Descripció de les BARRERES FÍSIQUES
 • Mesures preventives i mesures CORRECTORES (Sanejament, Barreres físiques, millora d’hàbits)
 • Aplicació de tractaments, Manteniment i Inspecció continuada
 • Informe de resultat a la fi de el període anual de control
 • ÚS DE SISTEMES DE CONTROL DE PLAGUES SENSE Classificació toxicològica I SENSE TERMINI DE SEGURETAT PER A TRACTAR ZONES CRÍTIQUES O DE SEGURETAT. ADEQUACIÓ A les NORMATIVES El Pla de Control de Plagues l’adaptem a tots els Plans Operatius que la Indústria Alimentària gestiona. Les normatives ja usuals avui dia:
 • Normativa Sanitària APPCC (REGLAMENT (CE) Nº852 / 2004, RD 3484/2000, RD 2207/1995)
 • Normativa de control de qualitat (ISO 9001)
 • Normativa en prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 PRL)
 • Normativa Ambiental (ISO 14000) I en les Auditories que de vegades són més estrictes que alguna de les anteriors:
 • Auditories de Clients

 

¿QUE S’OBTENDRA SEVA EMPRESA A L’CONCERTAR EL PLA DE CONTROL DE PLAGUES AMB GIROVET S.L.?

1. Disposarà dels estudis tecnicosanitaris requerits i necessaris per a la procedimentació el control de plagues en els plans de:

 • APPCC
 • Control de qualitat
 • Prevenció de riscos
 • Control ambiental
 • Auditories de clients
 • Exportació

2. Tota la documentació aquesta degudament avalada pels nostres tècnics superiors:

 • Enginyer superior col·legiat
 • Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals
 • Tècnics nivell qualificat en tractaments DDD

3. CERTIFICATS pertinents

• El tractament servirà per donar SEGURETAT i HIGIENE als seus Instal·lacions mitjançant el Control d’insectes i Rosegadors.

4. Assessorament per a la presa de mesures físiques preventives

5. Potenciar la seva imatge en Higiene

6. Rigorós respecte amb el medi ambient